En sammanfattning av Conexors affärsidé

har som affärsidé att initiera, utveckla, koordinera, finna finansiering samt styra olika projektaktiviteter inom miljövård och miljöskydd. Projekten innefattar även informationsteknologi där Internetbaserade funktioner utgör grunden. Även lagstiftnings- och organisationsfrågor ingår ofta i arbetet.

fokuserar för närvarande sina aktiviteter främst mot Sydostasien och Baltikum.

är övertygad om att det behövs mer än bara tekniska system och mätinstrument för att lyckas med miljövård och miljöskydd i länder som utvecklas snabbt. Conexor fokuserar därför på att länka samman olika aktiviteter inom samma projekt och därmed skapa kedjan som börjar med behov och åtaganden och slutar i förståelse och åtgärder.

tror inte att det är möjligt att hitta all den kompetens och erfarenhet som behövs för dessa olika delar i ett projekt i en och samma organisation. Inte heller är en typ av mätutrustning eller informationsteknik allena saliggörande. Conexor försöker därför använda teknisk utrustning och experter från olika bolag respektive kompetensområden vid genomförandet av projekten. Experter från offentlig förvaltning, mätutrustningsföretag, tekniska konsulter, systemleverantörer liksom erfarna människor inom organisations- och lagstiftningsområdet arbetar inom olika delar av projekten.

vet att det är komplicerat att utveckla och genomföra projekt med denna breda inriktning. Samtidigt har det visat sig att det är just den breda inriktningen som givit de relativt goda framgångar som Conexors projekt uppvisar.


Up ] Philippines: DILG-NCR ] Estonia: Phare AQM ] Estonia: Tallinn City Government AQM ] Singapore: NEA ] Philippines: DENR/EMB ] Thailand: PCD ] Conexor's business concept: English ] [ Conexors affärsidé: Svenska ]

Please send us an e-mail with your comments, views, questions, etc!
For normal mail address, telephone and fax, please click here! Updated: 16 Oct 2003